Om föreningen

  Stockholms Läns Landstings Veteranförening

Landstingsveteranerna bildades 1979. Medlemmar är de som har varit anställda inom

Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm). Den som fyllt 60 år eller pensionerats tidigare från landstinget/regionen kan bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är för närvarande (2021) 150 kronor per år.

Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens mål är att ordna

  • föreläsningar
  • utflykter
  • promenader
  • studiebesök
  • andra sammankomster.

Vi vill verka för gemenskap, trygghet och trivsel för våra medlemmar.

Styrelsen 2021

Ordförande
Birgitta Brynnel                                                                                 Mobil 070-538 81 19                                                                                                                                                   brynnel.birgitta@telia.com

Vice ordförande
Ulrika Gellerstedt                                                                              ulrika.gellerstedt@gmail.com

Sekreterare
Kristina Hjelm                                                                                    u.kristina.hjelm@live.se

Vice sekreterare
Aino Alexandersson                                                                         aino.alexandersson@hotmail.com

Kassör
Rigmor Thorhard                                                                              Mobil 073-513 46 01
                                                                                                                  rigmor@thorhard.se

Mai Markström                                                                                  mai.markstrom@telia.com

Kristina Gellerhed                                                                             kristina.gellerhed@gmail.com

Vill du bli medlem i föreningen skriv en ansökan i kontaktformuläret.

Vi vill ha ditt namn, adress, telefonnummer samt födelsedatum.

Kontaktformuläret kan även användas för övriga frågor.