Om föreningen

Landstingsveteranerna bildades 1979. Medlemmar är de som har varit anställda inom Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm). Den som fyllt 60 år eller pensionerats tidigare från landstinget/regionen kan bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är för närvarande (2021) 150 kronor per år.

Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens mål är att ordna

  • föreläsningar
  • utflykter
  • promenader
  • studiebesök
  • andra sammankomster.

Vi vill verka för gemenskap, trygghet och trivsel för våra medlemmar.

Styrelsen 2021

Birgitta Brynnel

073-538 81 19

Ordförande

Ulrika Gellerstedt

Vice ordförande

Kristina Hjelm

Sekreterare

Aino Alexandersson

Vice sekreterare

Rigmor Thorhard

073-513 46 01

Kassör

Mai Markström

Ledamot

Kristina Gellerhed

Ledamot

Vill du bli medlem i föreningen skriv en ansökan i kontaktformuläret.

Vi vill ha ditt namn, adress, telefonnummer samt födelsedatum.

Kontaktformuläret kan även användas för övriga frågor.