bild från ytterskärgård

Om föreningen

Landstingsveteranerna bildades 1979. Medlemmar är de som har varit anställda inom Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm). Den som fyllt 60 år eller pensionerats tidigare från landstinget/regionen kan bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är för närvarande (2021) 150 kronor per år.

Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens mål är att ordna

  • föreläsningar
  • utflykter
  • promenader
  • studiebesök
  • andra sammankomster.

Vi vill verka för gemenskap, trygghet och trivsel för våra medlemmar.

Styrelsen 2021

Birgitta Brynnel

073-538 81 19

Ordförande

Ulrika Gellerstedt

Vice ordförande

Kristina Hjelm

Sekreterare

Aino Alexandersson

Vice sekreterare

Rigmor Thorhard

073-513 46 01

Kassör

Mai Markström

Ledamot

Kristina Gellerhed

Ledamot

Ewa-Lena Söderström

Ledamot

Vill du bli medlem i föreningen skriv en ansökan i kontaktformuläret.

Vi vill ha ditt namn, adress, telefonnummer samt födelsedatum.

Kontaktformuläret kan även användas för övriga frågor.