Aktuellt

Föreningens årsmöte

Välkomna till årsmöte. Se kallelse och föredragningslista

Tid
Plats
Anmälan

Tisdagen den 29 mars kl 14.30
Landstingshuset, Restaurang Asplunden
till e-mail brynnel.birgitta@telia.com, mobil 070 538 81 19 senast 24 mars.