bild från ytterskärgård

Aktuellt

Föreningen har hösten 2022 öppnat en ny Facebookgrupp.

Administratör är Renée Engqvist, email nensans@hotmail.com  mobil 073 712 15 39.

Alla våra medlemmar är välkomna i vår grupp. Tag kontakt med Renée så ordnar hon med ditt insläpp i gruppen.